Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej

Zakrzewek 6
62-610 Sompolno
tel. 63 2614180
e-mail: spzakrzewek@wp.pl

DO WAKACJI POZOSTAŁO:

trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry

Jesteś

osobą,która odwiedziła naszą stronę. Dziękujemy.

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Poniżej zamieszczone zostały scenariusze lekcji i opisy działań w ramach akcji "Ćwiczyć każdy może".
Rozwijając listę podstron niniejszej strony na stronie głównej można zobaczyć galerię zdjęć obrazujących działania przeprowadzone na terenie szkoły.
 

Scenariusze lekcji

Obszar I. Atletyka terenowa
Obszar I. Piłka koszykowa

Opisy

Obszar I

PIŁKA KOSZYKOWA
 
W ramach realizacji zadania z obszaru nr 1 " Ruch w szkole "  przeprowadzona została lekcja wychowania fizycznego w kl. V - " Podania i chwyty piłki oburącz w miejscu i w ruchu ". Celem tej lekcji było rozwijanie cech motorycznych : zwinności, szybkości i koordynacji ruchowej poprzez szybkie zmiany pozycji, ułożenia ciała oraz kierunku poruszania się.   Lekcja pokazała uczniom, że przygotowanie organizmu do realizacji piłki koszykowej może być ciekawą i przyjemną zabawą. 
 
ATLETYKA TERENOWA

W ramach realizacji kolejnego zadania z obszaru nr 1 „ Ruch w szkole"  przeprowadzona została lekcja wychowania fizycznego w kl. VI „ Marszobieg terenowy z wykonywaniem zadań sprawnościowych”.  Lekcje z atletyki terenowej charakteryzują się dużą dynamiką i tempem prowadzenia oraz wymagają dużego zaangażowania od uczniów i nauczyciela. Zajęcia przeprowadzone w terenie o dużej różnorodności ukształtowania powierzchni mają  niewątpliwie duży wpływ na atrakcyjność i urozmaicenie zajęć. Na podstawie obserwacji dokonanych podczas lekcji można stwierdzić, iż uczniowie z dużym zaangażowaniem  uczestniczyli w przeprowadzonych zajęciach, aktywnie wykonywali wszystkie ćwiczenia oraz  poszerzyli swoją wiedzę na temat właściwego i bezpiecznego zachowania się w terenie leśnym.

Link do filmu: http://youtu.be/BOJMOpD_W9I

Obszar IV

W naszej szkole podejmujemy różne działania  związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom oraz  przygotowaniem ich do udzielania  pierwszej pomocy  przedlekarskiej  w razie  wypadku.  Aby jeszcze lepiej być przygotowanym do tej roli w  dniu 04.03. 2014r. ukończyłam szkolenie udzielania I pomocy przedlekarskiej.
 Na zajęciach z wychowania fizycznego przeprowadziłam kurs, którego głównym celem było i jest nauczenie uczniów udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Uczniowie uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy, zachowania w razie utraty przytomności do resuscytacji krążeniowo – oddechowej.  Wszyscy uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnością w tego typu zajęciach.


CCF20140329_00000CCF20140329_00001

Obszar V

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
 
W ramach obszaru 5 w miłej i sportowej atmosferze uczniowie spędzili czas w naszej szkole podczas ferii zimowych. Na terenie szkoły został zorganizowany turniej piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców z klas IV – VI oraz dla ich rodzeństwa i księży.
Główne  cele:
  • Próba wyłonienia talentów siatkarskich w małych miejscowościach i stworzenie możliwości rozwoju w tym kierunku sportowym
  • Popularyzacja piłki siatkowej na terenie szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej
Turniej był rozgrywany systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów do 25 pkt;
  • Pozostałe zasady gry zgodnie z przepisami PZPS;
  • Składy osobowe drużyn liczyły po 6  zawodników;
Każda uczestnicząca drużyna otrzymała dyplomy, słodycze i napoje .
W trakcie turnieju komisja sędziowska wyłoniła  najlepszą  zawodniczkę i najlepszego zawodnika z naszej szkoły.  Uczniowie wspaniale się bawili  spędzając  czas w miłym towarzystwie, integrując się z innymi uczestnikami. Mamy nadzieję, że uda się zorganizować więcej tego typu akcji nie tylko dla uczniów, ale również dla rodziców i znajomych. 
RYWALIZACJE DRUŻYNOWE
 
            Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia uczniów.  W dniu 28.02.2014r. po zakończeniu przewidzianych w tym dniu zajęć lekcyjnych, odbyły się zawody przeprowadzone w formie wyścigów sprawnościowych. Do rywalizacji przystąpiło 7 dziewczynek  i 7 chłopców z klas V – VI.  Zawodnicy uczestniczyli w następujących konkurencjach sprawnościowych:
Zabawa ożywiająca "OGONKI"
Na sygnał prowadzącego uczniowie rozbiegają się po sali i starają się zebrać jak najwięcej chusteczek od przeciwników i jednocześnie uchronić swoją szarfę-ogonek. Zabawa kończy się, gdy wszystkie ogonki zostaną zabrane. Wygrywa dziecko, które ma najwięcej ogonków.
Przerzucanka na czas.
Ćwiczący w ciągu 10s rzucają piłkami od uni-hokeja na pole przeciwnika. Po zatrzymaniu czasu liczymy ilość piłek na każdym polu. Wygrywa drużyna, która ma na swoim polu mniej piłek.


Wyścig deskorolek

Każdy rząd otrzymuje kask rowerowy i deskorolkę. Na sygnał pierwszy z rzędu kładzie na podłodze deskorolkę, ubiera kask, siada na deskorolce i odpychając się rękami od podłogi przesuwa się do pachołka okrąża go i wraca do swojego rzędu. Następna osoba ubiera kask i robi to samo. Wygrywa rząd w który wszyscy wykonają zadanie jako pierwsi.
Slalom z piłką
Ustawiamy naprzeciw każdego rzędu 4 pachołki w równej odległości. Pierwsza osoba z każdego rzędu dostaje piłkę. Po usłyszeniu sygnału kopiąc piłkę wykonuje slalom między pachołkami. Następne osoby robią to samo. Zwycięża ta drużyna, która jako pierwsza zakończy slalom.
 
Zabawa rzutna “KTO CELNIEJ?”
Z wyznaczonego miejsca pierwsi zawodnicy rzucają piłeczkami palantowymi do worków,  który jest trzymany przez kapitana drużyny,  po wykonaniu rzutu przechodzą na koniec rzędu. Następni wykonują ćwiczenia jw
Zabawa skoczna “KANGURY”
Na sygnał –“kangury” pierwsi z rzędu wkładają butelkę plastikową między uda i podskakując obunóż poruszają się w kierunku kartonu, starając się nie wypuścić butelki z nóg, po minięciu kartonu chwyta butelkę w dłonie i biegnie do rzędu, przekazując ją następnemu.
Bieg sztafetowy
Pierwszy uczeń trzyma w ręku pałeczkę sztafetową, na sygnał biegnie z nią, obiega pachołek i przekazuje pałeczkę następnemu ; w drugim biegu pierwszy ćwiczący zostawia pałeczkę przy pachołku, kolejny ją podejmuje i  tak na zmianę.
Bieg z przyborem
Pierwsi zawodnicy z zespołu biegną w stronę rozłożonych ringo, wkładają w nie piłeczki palantowe i biegną do partnerów. Ci, w trakcie biegu, zbierają piłeczki i przekazują je następnemu, itd.
Bieg z przenoszeniem 1 kg i 2kg piłek lekarskich
Pierwsi zawodnicy z zespołu biegną z jedną piłką lekarską w stronę rozłożonych ringo, wkładają w nie piłkę lekarskie i wracają biegiem po drugą następnie  wracają do partnerów. Ci, w trakcie biegu, zbierają piłki i przekazują je następnemu, itd.
 
Celem tych zajęć było rozwijanie świadomego udziału w różnych formach aktywności sportowo – rekreacyjnej oraz we współzawodnictwie sportowym.  Dzieci uczą się współdziałania w grupie pamiętając o zasadach fair play a  poprzez ciekawe gry i zabawy ruchowe wyzwala się wśród nich duże zaangażowanie zwłaszcza emocjonalne, co przybliża uczniów do sportu, aktywności ruchowej w późniejszym dorosłym życiu.  
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
 
W ramach programu Szkoła w Ruchu 21 marca na sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku odbył się Turniej Tenisa Stołowego.
Cel przedsięwzięcia:
-Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
-Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
-Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównania swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej .
W turnieju wzięli udział uczniowie z klasy V i VI. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 13.00.  Turniej rozegrano systemem „Każdy z każdym” w kategorii dziewcząt i chłopców. Każdy set rozgrywano do 11 punktów, do dwóch wygranych setów.
Emocje sięgały zenitu co grający okazywali głośnymi okrzykami. Również dziewczęta  w swojej kategorii nie dawały za wygraną i walczyły o jak najwyższe wyniki. Na zakończenie ogłoszono  wyniki  rozgrywek i rozdane zostały dyplomy za najlepsze miejsca.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
           Kategoria dziewcząt:    
I miejsce: Weronika Rumianowska kl.VI
II miejsce: Julia Żabicka kl.V
III miejsce: Michalina Żabicka kl.VI         
            Kategoria chłopców:
 I miejsce: Maciej Olejnik kl. V
II miejsce: Przemysław Chrzanowski  kl. V
III miejsce: Kamil Rumianowski kl. V         
Dobry humor i uśmiech na twarzy dopisywał wszystkim zawodnikom przez cały czas trwania rozgrywek.  Poziom rozgrywek był naprawdę wysoki a zawodnicy byli bardzo zadowoleni ze wspólnych zmagań. Wszyscy liczą, że takie turnieje wpiszą się na stałe w kalendarz imprez szkolnych.
 

Obszar VIII

RODZINNA PIŁKA SIATKOWA
 
W ramach obszaru 8  Aktywność w gronie rodziny  w naszej szkole 14.03.2013r. odbyła się Rodzinna Piłka Siatkowa.
 Na Sali gimnastycznej gościliśmy uczniów klas IV – VI i ich rodziców . Mecze rozegrano w kategorii dzieci oraz dorosłych. Pojedynki były bardzo wyrównane i zacięte. Zarówno młodzi (uczniowie) jak i „nieco" starsi (rodzice) wykazali się dużymi umiejętnościami siatkarskimi. Wyniki spotkań nie były aż tak ważne. Liczyła się dobra zabawa i miłe spędzenie czasu w gronie rodziny i kolegów.
Cele główne:
- zacieśnianie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi,
- wspólne przeżywanie meczu,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- nawiązanie szerszego porozumienia z rodziną uczniów.

Wspólnie spędzony przyniósł wiele radości wszystkim uczestnikom spotkania, zintegrował społeczność szkolną i lokalną oraz był doskonałą promocją szkoły.


PIKNIK RODZINNY
 
Głównym celem pikniku było kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną. Na plac szkolny przybyły całe rodziny: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i oczywiście dzieci aby wspólnie się bawić, brać udział w różnych konkursach, skosztować coś dobrego i otrzymywać nagrody. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane konkurencje sportowe, do których zaproszeni zostali wraz z pociechami rodzice i opiekunowie: konkursy z przenoszeniem piłek, rzuty piłeczką palantową, rzuty piłeczkami do celu, kręgle, przeciąganie liny.            
Wspólnie spędzony czas przyniósł wiele radości wszystkim uczestnikom pikniku, zintegrował społeczność szkolną i lokalną oraz był doskonałą promocją szkoły.
Opisane działanie jest działaniem o charakterze cyklicznym.

Link do zdjęć: http://spzakrzewek.pl/piknik-rodzinny-26-05-2013