Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej

Zakrzewek 6
62-610 Sompolno
tel. 63 2614180
e-mail: spzakrzewek@wp.pl

DO KOŃCA WAKACJI POZOSTAŁO:

trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry

Jesteś

osobą,która odwiedziła naszą stronę. Dziękujemy.

Historia szkoły

Pierwsze wzmianki  o szkolnictwie na terenie Zakrzewka pochodzą z roku 1894.
Szkoła wówczas mieściła się w domu torfiarza z Lucjanowa. Uczyło się   w niej blisko 30 uczniów. Nauczycielem był Maciudziński, który otrzymywał wynagrodzenie w pieniądzach lub w naturze.
Następnie założono ochronkę w pomieszczeniach gospodarza Szymona Sztuby, o którą zabiegał proboszcz parafii Sadlno ks. Franciszek Jaś. Przetrwała ona do wybuchu pierwszej wojny światowej. W czasie wspomnianej wojny powołano szkołę początkową w Zakrzewku. Ulokowano ją w chłopskich chatach Józefa Grobelskiego, Anny Błaszczykowskiej voto Krygier, Stanisława Ozimińskiego. Od 1925 r.  szkoła mieściła się  u Franciszka Sztuby i Ignacego Łakomskiego. Pierwszym znanym nauczycielem była Anna Paczkowska z Lichenia.
Po wojnie była to czterooddziałowa Publiczna Szkoła Powszechna II stopnia z 4 nauczycielami. Wówczas kierownikiem szkoły była Stanisława Gnieźnieńska.
W roku szkolnym 1927/1928 kierownikiem szkoły został Klemens Boruszewski, który pochodził z Dąbia nad Nerem.
Na początku 1927 roku zawiązał się komitet budowy szkoły w skład którego weszli: Franciszek Sztuba – wójt gminy Boguszyce, kierownik szkoły Klemens Boruszewski i Piotr Kozłowski.
Miejscowy gospodarz Ignacy Łakomski odsprzedał po zaniżonych kosztach hektar ziemi pod budowę szkoły. Na jesieni 1928 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły, który ukończono rok później.
6 grudnia 1929 roku odbyło się uroczyste oddanie szkoły do użytku. W następnym roku szkolnym uruchomiono klasę V.
Podczas wakacji przed rokiem szkolnym 1939/1940 szkoła została gruntownie odnowiona i wyremontowana. W czasie wojny szkołę zakrzewską zamknięto dla uczniów polskich, a jej obiekt przeznaczono na ośrodek szkolenia hitlerowskiej organizacji młodzieżowej „Hitler Jugend” i naukę dla dzieci niemieckich oraz volksdeutchów.
Podczas okupacji niemieckiej miejscowi polscy nauczyciele musieli uciekać, aby uchronić się przed prześladowaniami i aresztowaniami.
Pod koniec wojny przez pewien czas w szkole kwaterowali żołnierze Armii Czerwonej. Po wyzwoleniu już w lutym 1945 roku zaczęto organizowanie szkoły. Zajęła się tym przedwojenna nauczycielka Maria Paczkowska. Do pomocy zgłosiły się dwie absolwentki szkoły w Zakrzewku Genowefa Woszczyńska i Helena Sztuba. 25 marca tego roku do pracy powrócił przedwojenny kierownik Klemens Boruszewski, który objął oficjalnie stanowisko kierownicze. Dzieci ochoczo i z zapałem przystąpiły do nauki, choć brakowało podręczników, zeszytów, pomocy dydaktycznych, stolików i ławek. Dla 25 osób starszych utworzono kurs wieczorowy.
Pierwszy powojenny rok szkolny 28 czerwca 1945 roku ukończyło 191 uczniów. W następnym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 213 dzieci.
W roku szkolnym 1948/49 – powstała pierwsza organizacja uczniów   –Samorząd Uczniowski. Zadaniem jego było wyrobienie umiejętności zespołowej pracy, wykształcenie odpowiedzialności każdego ucznia przed zespołem za postępy w nauce i zachowaniu, oraz przestrzeganie regulaminu uczniowskiego. SU był odpowiedzialny za organizację uroczystości szkolnych i klasowych (apeli, akademii, wieczornic). Całością SU opiekował się kierownik szkoły i rada pedagogiczna. W szkole działało też koło PCK z 110 członkami, koło artystyczne, żeńska i męska drużyna ZHP oraz została zorganizowana Spółdzielnia Uczniowska.
19 IX 1946 roku na ogólnym zebraniu powołano pierwszy w historii szkoły Komitet Rodzicielski składający się z 14 osób. Jego przewodniczącym został Józef Walczyński, a od 1950 roku Antoni Minko.
W roku szkolnym 1950/51 szkoła była już siedmioklasowa. W grudniu 1951 roku założono telefon w szkole.
21 III 1963 roku powstał komitet rozbudowy szkoły, na czele którego stanął kierownik szkoły – Klemens Boruszewski oraz Maria Dębniak , Henryk Sarnowski, Bogumił Łakomski, Stanisław Kozera, Jan Szeląg, Jan Frątczak, Mikołaj Sztuba i Wanda Pisarek. Dzięki niemu dobudowano salę gimnastyczną  i 4 sale lekcyjne. Uroczyste otwarcie odbyło się 23 VII 1967 roku. Powołano wówczas 8 klasową szkołę z 8 pedagogami.
31 VIII 1968 roku po 41 latach pracy na stanowisku kierownika i nauczyciela odszedł na emeryturę zasłużony jej dotychczasowy kierownik Klemens Boruszewski.
Na stanowisko kierownika szkoły została powołana Alina Nować. Szkoła wówczas miała 220 uczniów.
Z dniem 31 sierpnia 1991r. po dwudziestu trzech latach pracy na stanowisku dyrektora odeszła na emeryturę pani Alina Nować.
 Od 1 IX 1991 roku nowym dyrektorem szkoły została Elżbieta Migdalska.
W  roku 1999 przeprowadzono reformę oświaty, w wyniku której  szkoła została przekształcona z ośmioklasowej w sześcioklasową. Organ prowadzący, którym jest Gmina Wierzbinek przeprowadził modernizację szkoły.  W kolejnych latach przeprowadzono szereg inwestycji, których końcowym aktem była wymiana elewacji zewnętrznej w 80 rocznicę powstania szkoły, tj. w roku 2009. 8 października 2010 r. szkole zostało nadane imię Marii Konopnickiej i poświęcony został jej nowy sztandar.
Od 1 września 2012 r. funkcję dyrektora szkoły objął Mariusz Kubiak.