Na tej stronie znajdują się linki do planu lekcji poszczególnych klas. Od 30 marca w tej części będą zamieszczane tylko niektóre materiały. Większość lekcji będzie zamieszczana w programie PRACA ZDALNA. Link do programu znajduje się niżej, tuż obok okienka z plnem lekcji. Można też kliknąć TU. Po wejściu do programu uczeń musi wpisać lub wybrać z dostępnej listy swoje imię i nazwisko a następnie wpisać kod dostępu. Kod dla ucznia posiadają wychowawcy klas i dyrektor. Wychowawcy podadzą je uczniom. Po zalogowaniu do programu uczeń znajdzie tematy przygotowanych lekcji wraz z nazwiskiem nauczyciela, który lekcję przygotował i nazwą klasy, dla której jest lekcja.Proszę kliknąć w temat. Lekcja się otworzy i gotowe!
Plan lekcji na stronie będzie nadal zamieszczony, aby uczniom łatwiej było zerknąć, jakie lekcje powinni przerobić w danym dniu. Czasami będą tam zamieszczane materiały, które z różnych przyczyn nie mogą być przekazane przez program "Zdalna praca".
Ponadto pracujemy nad wdrożeniem e-podręczników i nadal będą podtrzymane kontakty nauczycieli z uczniami przez media społecznościowe.
Niezależnie od przekazywania materiałów edukacyjnych, uczniowie mają prawo do stałego kontaktu on-line z nauczycielem (na takich samych zasadach, jak dotychczas). Natomiast dla rodziców nauczyciele będą pełnić dyżury, w czasie których każdy rodzic będzie mógł poprosić o rozmowę, konsultacje czy inną formę wsparcia na Messengerze lub w innej formie. Zawsze też można zadać pytanie czy przekazać informację nauczycielowi za pomocą przedmiotowe poczty elektronicznej.Adresy znajdują się w planach lekcji poszczególnych klas.
Harmonogram dyżurów nauczycielskich on-line będzie zamieszczony pod linkiem "Harmonogram konsultacji on line" od poniedziałku 30 marca.